Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

За цим Договором одна Сторона, надалі «Продавець», з одного боку, і будь-яка особа, що прийняла умови даного Договору публічної оферти, надалі «Покупець», з іншого боку, далі разом Сторони, уклали даний Договір, адресований необмеженому колу осіб, що є  публічною офертою (пропозицією) Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, асортимент та детальна інформація про які міститься на сайті www.kumpelgoup.com (далі – Інтернет-сайт).

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний Договір купівлі-продажу Товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на сайті Продавця.

1.2. Адміністрація Інтернет-сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору. Нові або змінені умови Договору стають дійсними після розміщення їх на Інтернет-сайті. Момент повідомлення Покупців про нові або змінені умови співпадає з моментом розміщення цих умов на Інтернет-сайті.

 1. ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. У цьому Договорі, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають наступне значення:

 • «Товар» – продукти харчування, страви та напої, які пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цін, зазначених на Інтернет-сайті, алкогольні напої, за цінами згідно затверджених прейскурантів ресторанів, що реалізуються Покупцю у ресторанах Продавця з доставкою.
 • «Інтернет-сайт» – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для представлення або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди, що знаходиться за URL-адресою: www.kumpelgoup.com.
 • «Покупець» – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент укладення Договору виповнилось 18 років і яка, на підставі укладеного із Продавцем Договору публічної оферти, придбає товари та отримує послуги і оплачує їх.
 • «Продавець» – Фізична особа-підприємець Куліш Віталій Григорович (79049, м. Львів, вул. Драгана, буд 22. кв. 90), або Фізична особа-підприємець Шабаковський Олександр Мирославович (79008, м. Львів, вул. Винниченка, буд. 6).
 • «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1 Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених даним Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар та сплатити за нього кошти.

3.2 Цей Договір регулює купівлю-продаж Товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

– добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

– самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

– оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

– обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

 1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який наявний Товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності Товару на складі, Менеджер компанії зобов’язаний поставити Покупця до відома про таку відсутність.

4.4. При відсутності Товару Покупець має право замінити його Товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного Товару, анулювати замовлення.

4.5. Замовлення приймаються Продавцем щодня без перерви і вихідних з 12 год. до 20 год.

4.6. Покупець може оформити замовлення самостійно на Інтернет-сайті або по телефону з допомогою оператора.

4.7. Щоб оформити Замовлення через Інтернет-сайт Покупцю Необхідно:

–  обрати Товари, представлені на Сайті, їх кількість та натиснути «Додати до замовлення», Товар буде автоматично доданий до розділу «Кошик»;

– натиснути «Оформити замовлення» у нижній частині сайту;

– заповнити дані у відповідній електронній формі Замовлення, обрати спосіб оплати Товару;

– після закінчення замовлення вибрати функцію «Підтвердити замовлення»;

– після завершення Покупцем дій по оформленню замовлення на Сайті, оператор доставки Продавця у телефонному режимі зв’яжеться із Покупцем та за необхідності уточнить деталі замовлення, а також підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу.

4.8. Замовлення вважається оформленим та прийнятим до виконання Продавцем у випадку, коли після завершення Покупцем дій по оформленню замовлення на Інтернет-сайті, оператор Продавця у телефонному режимі зв’яжеться із Покупцем, за необхідності уточнить деталі замовлення та підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу.

4.9. Після здійснення Покупцем замовлення у телефонному режимі, оператор доставки Продавця усно підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу.

4.10. У випадку, якщо оператор доставки Продавця не підтвердить Покупцю про
прийняття відповідного замовлення в роботу, таке замовлення вважається неоформленим та не підлягає виконанню Продавцем.

4.11. Покупець несе повну відповідальність за правильність та достовірність даних, вказаних ним при оформленні замовлення.

 1. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Ціна Товару вказується у гривнях.

5.2. Загальна вартість замовлення складається із вартості усіх Товарів, зазначених у замовленні.

5.3. Оплата здійснюється готівкою за фактом отримання Товару від кур’єра, або безготівковим розрахунком, шляхом внесення оплати за допомогою банківських карток на сторінці замовлення Інтернет-магазина.

5.4. У випадку, якщо Покупцем було обрано безготівкову форму оплати вартості замовлення, Товар передається Покупцю лише за умови оплати повної вартості Товару. У такому випадку оплата вартості Товару вважається здійсненою в момент зарахування відповідних грошових коштів на рахунок Продавця.

5.5. Продавець має право зупинити виконання замовлення та/або скасувати його в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Покупцем обов’язку з оплати відповідного замовлення.

5.6. Вартість та асортимент Товарів на Інтернет-сайті може бути змінений Продавцем на власний розсуд в будь-який час без повідомлення про це Покупця. При цьому, вартість Товарів, що вказана на Інтернет-сайті на час оформлення конкретного замовлення є актуальною для оформлення цього замовлення.

 1. УМОВИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Доставка Товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється кур’єром у зоні доставки Інтернет-магазину, або шляхом самостійного вивозу із місця видачі замовлення. При неможливості зв’язатися з Покупцем за вказаним ним при замовленні номером телефону, замовлення вважається анульованим.

6.2. Режим роботи Продавця та час доставки вказуються на Інтернет-сайті.

6.3. Затримки у доставці Товарів можливі за умови настання непередбачених обставин, що склалися не з вини Продавця.

6.4. Доставка Замовлення Покупцеві здійснюється Продавцем на адресу, вказану у замовленні.

6.5. Право власності на Товар, а також ризик випадкового пошкодження чи втрати переходять до Покупця з моменту передачі йому Товару.

6.6. При прийнятті Замовлення, Покупець зобов’язаний перевірити Товар на відповідність замовленому і цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до доставленого Товару, Покупець оплачує замовлення. Оплата Товару Покупцем свідчить про те, що претензій до Товару не заявлено і Продавець повністю і належним чином виконав свій обов’язок щодо передачі Товару.

7.ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

7.1. Продавець має право:

– в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього договору;

– вносити зміни до даного Договору в односторонньому порядку;

– вносити зміни щодо інформації, розміщеної на Сайті в односторонньому порядку та на власний розсуд;

– залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань перед Покупцем;

– змінювати умови та/або терміни доставки Товарів Покупцю за умови повідомлення Покупця про такі зміни за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону.

7.2. Покупець зобов’язаний:

– дотримуватись умов даного Договору;

– своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;

– перевірити кількість та найменування замовлених Товарів у відповідності до умов даного

7.3. Покупець має право:

– оформити замовлення в Інтернет-магазині;

– вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

– шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання придбаних ним Товарів;

– за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки Товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

– за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

– за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам суспільства.

8.4. Покупець несе відповідальність за правильність внесених даних до форми замовлення.

8.5. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.6. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

 1. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

9.1.  Покупець має право відмовитися від отриманого Товару неналежної якості після його огляду в момент прийому Товару.

9.2. У випадку відмови від Товару неналежної якості, вартість якого була сплачена Покупцем шляхом безготівкового розрахунку, Продавець повертає кошти Покупцеві за Товар неналежної якості протягом 7 банківських днів.

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо цього Договору або у зв’язку з ним Сторони вирішують шляхом проведення переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим.

10.2 Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової претензії, що направлена рекомендованим листом засобами поштового зв’язку.

10.3. У випадку, якщо Сторони не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно чинного законодавства України.

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір вважається укладеним в момент завершення оформлення замовлення Покупцем та підтвердження прийняття замовлення до виконання Продавцем.

11.2. Договір діє до повного виконання Сторонами всіх його умов.

11.3. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін до моменту фактичної доставки Товару, шляхом повернення грошових коштів.

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

12.1. Продавець звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо таке невиконання зобов’язань являється наслідком обставин непереборної сили.

12.2. Під обставинами непереборної сили розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, виникнення та існування яких є поза контролем Продавця. До обставин непереборної сили належать у тому числі: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, акти тероризму, диверсії, карантин, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, рішення органів влади, зміни національного законодавства, збій в роботі технічних систем, що використовуються Продавцем, злочинні дії третіх осіб по відношенню до Продавця, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, затори на дорогах, тощо.

13 ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

13.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації їх на сайті www.kumpelgroup.com.

13.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу Товарів через Інтернет.

13.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

13.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

13.5. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду Товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

13.6. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки Товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

14 РЕКВІЗИТИ

Продавець:

Фізична особа-підприємець:

Шабаковський Олександр Мирославович

Код ЄДРПОУ 2267018954

Юридична адреса: 79054, м. Львів, вул. С. Петлюри, буд. 2, кв. 46

Місце провадження господарської діяльності: 79008, м. Львів, вул. Винниченка, буд. 6

IBAN UA 51 325365 00000  2600 90 110 18401

у АТ “КРЕДОБАНК “ м. Львова, МФО 325365

платник єдиного податку третьої групи (5%).

Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (пивом) з 10.09.2019 року до 10.09.2020 року.

або  

Товариство з обмеженою відповідальністю

«КУМПЕЛЬ КРАФТ»

Код ЄДРПОУ 40487770

Юридична адреса: 79008, м. Львів, площа Ринок,  буд. 18

Місце провадження господарської діяльності: 79008, м. Львів, площа Ринок,  буд. 18

IBAN  UA703808050000000026001558537

у АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805

ІПН 404877713045

Ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями з 01.03.2020 року до 01.03.2021 року.

 

Електронна пошта:  info@kumpel.in.ua